با توجه به شاخص ها و نرخ های رشد در بخش های مختلف ؛ استان آذربایجانغربی را در مقایسه با استان های ردیف اول و حتی دوم کشور ،  استانی توسعه نیافته ، محروم و در ردیف استانهای سوم کشور ارزیابی می کنند
و…
ما در واقع محروم نیستیم ، استان ما ذاتاً محروم نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضیات و برنامه ریزی های غلط از دهه های گذشته محرومیت به ما تحمیل شده است . استانی  که دارای پیشینه و تاریخ قابل توجه علمی، فرهنگی و محل رشد و بالندگی نخبگان ، مفاخر و مشاهیر  علمی ، فرهنگی ، دینی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد باشد محروم نیست . استانی که از ظرفیت های مهم اقتصادی برخوردار باشد هرگز محروم نباید باشد . استانی که از ظرفیت منحصر به فرد در صنعت گردشگری و میراث فرهنگی بهره می برد محروم نیست . استانی که علیرغم رکود اقتصادی هزارها میلیارد تومان گردش مالی در فضای کسب و کارداشته باشد نمی تواند محروم باشد « آمار اخذ مالیات از مشاغل استان گواه این ادعاست « استانی که هم مرز با سه کشور خارجی است و  مهمترین مسیر ترانزیت جاده ای و ریلی کشور از آن عبور کرده و از پایانه های آن به اروپا و عراق و مدیترانه می رسد کجا می تواند محروم باشد !؟ استانی که سالیانه بیش از یک و نیم میلیون نفر مسافر از مرزهای آن تردد می کند ؛  استانی که در ردیف ۵ استان برتر کشور در تولید محصولات باغی و زراعی است و از معادن غنی و عظیم برخوردار است ؛  قطب  تولید عسل ِکشور و از مهمترین مراکز تولید قالی است  ودهها مزیت دیگر … نمی تواند و نباید استان محروم به حساب آید . به باور من محرومیت به ما تحمیل می شود ؛ محرومیت تحمیلی ما ناشی از شرایط و معضلات متراکم شده  از دهها سالی است  که موجب عدم انباشت سرمایه « مالی و انسانی « شده و وضعیتی را بوجود آورده تا سرمایه های ما چه مالی و چه انسانی مجبور به خروج از استان شوند . محرومیت ما ناشی ازضغف مفرط در سیستم و ترکیب مدیریتی است . محرومیت تحمیلی به استان ما نشأت گرفته از بی توجهی مضاعف به امور  فرهنگی و اجتماعی است . و در تعبیر کلان محرومیت ما ناشی از عدم توازن در توسعه و توزیع ناعادلانه ی ثروت و اعتبارات ملی است و …. امیدوارم در دولت دوازدهم با برنامه ریزی های مناسب ، عملیاتی و واقعی ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای

استان ما مورد توجه باشد و اعتبارات ملی متناسب با این ظرفیت و نیازهای استان توزیع شود . اگر اقدام جدی  برای رفع عدم توازن در رشد و توسعه ی کشور و به تٓبٓع استان های مرزی مثل استان مهم آذربایجانغربی انجام نگیرد منافع و امنیت ملی ما با مخاطره  مواجه می شود .
واضح است که علت مهم قرار گرفتن استان آذربایجانغربی در ردیف استانهای توسعه نیافته ،  نامتوازن بودن توسعه و توزیع ناعادلانه منابع در کشور است  . باید توجه کرد که رشد نیافتگی ِ حاصل از عدم توازن ،  آثار و نتایج گسترده ای دارد و اثراتش منحصر به یک بخش نیست . بلکه تمام بخش ها « اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی « را تحت الشُعَاع خود قرار می دهد . به یک نکته ی مهم می خواهم اشاره کنم و آن نقش بی بدیل سرمایه ی اجتماعی در توسعه است . سرمایه ی اجتماعی نقش مستقیم و مثبت در توسعه ایفا می کند مختصر اینکه برای رسیدن به توسعه ی محلی و منطقه ای مشارکت و توانمند سازی سرمایه اجتماعی از ضروریات است . و …
یکی از پیامدهای مهم توسعه ی نامتوازن تهی شدن مناطق توسعه نیافته از سرمایه های اجتماعی و اقتصادی  است  که این مورد در استان آذربایجانغربی هم کم و بیش صادق است و از  ناحیه ی خروج سرمایه های مالی و انسانی  استان ما صدمات جبران ناپذیری را متحمل می شود. جای تأسف و حیرت است مناطقی که قدرت حفظ و به کار گیری سرمایه های انسانی و مالی خود را ندارند در تلاش بی ثمر به دنبال جذب سرمایه از بیرون هستند و بدیهی است هرگز موفق نمی شوند و اگر بتوانند  خرده سرمایه ای هم  جذب کنند با شکست مواجه خواهند شد و …

حاصل ِ اتلاف  سرمایه اجتماعی ، خروج نیروی انسانی ماهر و سرمایه های مالی ، انزوای نخبگان ، دادوستد جایگاه های مدیریتی بر مبنای منافع شخصی ، گروهی و باندی هم موجب توسعه نیافتگی است و هم نتیجه ی توسعه نامتوازن و عدم توسعه .

توسعه ی متوازن موجب توسعه ی مناطق محروم می شود و توازن در توسعه مستلزم رویکرد و برنامه ریزی محلی و منطقه ای است . رویکرد توسعه ی منطقه ای قبل از هرچیز ناظر  بر پرورش توانایی های افراد ، دادن فرصت به نیروی انسانی متخصص و قاعده مند کردن نظام مدیریتی است . به نظرم مؤثرترین و زیربنایی ترین مسئله در حفظ و صیانت از سرمایه های اقتصادی و انسانی توجه خاص به ارزش سرمایه های اجتماعی ، حضور نخبگان در نظام مدیریتی ، قانونمند بودن عزل و نصب ها و فهم ضرورت مشارکت مردم است . هر منطقه ای به میزان توجه به سرمایه های اجتماعی ، قابلیت جذب و حفظ سرمایه های اقتصادی و انسانی را داشته  و زمینه را برای توسعه فراهم خواهد آورد و …

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها