ایران در منطقه متحد طبیعی ندارد و روسیه نمی تواند متحد استراتژیک ایران باشد

 حسین سیوانی – گاهی اینطوری تلقی می شود که سیاست داشتن یعنی اینکه نظرات تان را ابراز نکنید تا دیگران را خشنود نگهدارید اما در واقع سیاست داشتن به این معنا نیست که حرف های تان را بر زبان نیاورید ؛ سیاست داشتن یعنی اینکه قبل از حرف زدن یا اقدام به کاری موقعیت و شرایط را ارزیابی کنید و هرگز واکنش افراطی نشان ندهید تا بتوانید توان تفسیر موقعیت ، شرایط و موضوعات را داشته باشید . و …
و با این مقدمه ی کوتاه بر می گردم به عنوان یادداشت و مفهوم متحد طبیعی و اتحاد استراتژیک ؛ اتحاد استراتژیک به بیان ساده یعنی شکل گیری رابطه ای مشترک و نزدیک بین یک یا چند کشور با هدف تحقق بخشیدن به اهداف سازگار دو یا چند جانبه که برای هر کشوری  دستیابی به آن اهداف به تنهایی مشکل و ناممکن است . اینکه یک اتحاد در طول زمان پایدار بماند و به اهداف از پیش تعیین شده برسد خود مسئله ی دیگری و  وابسته به این است که متحدین چگونه با هم همکاری کنند و خود را با تغییرات داخلی و‌خارجی سازگار نمایند و در صورت تغییر شرایط آیا مذاکره ی دوباره و چانه زدن بر سر اهداف و شرایط را در دستور کار خود قرار می دهند یا خیر ؟
خلاصه عرض می کنم تعریف متحد استراتژیک این است که یک کشور حاضر باشد منافع حیاتی خود را به خاطر منافع حیاتی کشور متحدش به خطر بیاندازد در این معنا هیچ کشوری متحد استراتژیک ایران نیست نه روسیه و نه چین و نه هیچ یک از همسایگان ایران .
هر چند به باور من عمر اتحادهای استراتژیک در روابط بین کشورها معنای سنتی خود را از دست داده است و …
کشورهایی مثل چین و البته روسیه تا آنجا که می توانند از موقعیت و شرایط ایران برای منافع ملی خود استفاده ی ابزاری می کنند و تا آنجا که می توانند در روابط خود با دیگر کشورها با این ابزار امتیاز می گیرند و ایران هم تلاش می کند از اختلاف نظرهای برخی کشورها مثل روسیه و اروپا  با امریکا به نفع خود بهره برداری کند ؛ اما چنین وضعیت و روابطی هرگز به معنای راهبردی بودن روابط ایران و روسیه یا چین یا اروپا نیست . روسیه تسلط بر منطقه ی خاورمیانه را برای خود راهبردی حیاتی می داند و رابطه ی با ایران را بر اساس رویکردی منفعت محور تعریف کرده و از کارت ایران در روابط و بازی خود با غرب استفاده می کند و چون روابط روسیه با ایران فاقد منطق و مبانی استراتژیک است لذا دارای فراز و نشیب بالاست و هر آن ممکن است روسیه پشت ایران را خالی کند که در مقاطع مختلف این چنین کرده است .
روسها و البته ولادیمیر پوتین تا امروز از شرایط و موقعیت ها بهترین استفاده ها را برده اند . به نظرم با توجه به  وضعیت داخلی امریکا ، روابط اروپا و امریکا و اسرائیل و نیز اوضاع خاورمیانه ، روسها سیاست ورزی ماهرانه ای داشته و موقعیت تعیین کننده ای در سیاست جهانی به خصوص خاورمیانه به دست آورده اند … باید منتظر ماند و دید روسها از اندوخته ها و موقعیت مناسب  خود چه بهره هایی می برند آنها معمولاً در معامله و تجارت مهارت خوبی ندارند نه در معاملات اقتصادی و نه در بده و بستان های سیاسی ، فکر می کنم شخصیت تاریخی و ویژگی های نژادی روسی که بیشتر مکانیکی و ماشینی است سود و بهره های کوتاه مدت را ترجیح می دهند و خیلی حوصله ی سرمایه گذاری دراز مدت و منتظر نشستن تا رسیدن به بهره های بزرگتر ندارند و …با این خصلت روسها در ادبیات هم آشنایی دارم به خصوص فرمالیسم روسی و …به قول تروتسکی  که گفت ما بر خلاف دیگران که معتقدند اول کلمه بود معتقدیم که در آغاز عمل بود و بعد کلمه و کلمه تابع و سایه ای است از عمل … بماند که خود بحث مفصلی است …
در پایان مختصر عرض می کنم حتی همسایگان ایران هم خود را به نوعی رقیب ایران می دانند هر چند کشوری مثل عربستان خود را در اصل خود را دشمن ایران تعریف کرده است .
در چنین شرایطی است که اتحاد و انسجام ملی و تکیه بر منابع قدرت ملی به معنای تمام آن ، امری واجب تر از هر زمان و ضرورتی انکار ناپذیر است.