گزارش تصویری/ راسته اهالی فرهنگ و هنر در جشنواره انگور اورمیه/ غرفه همشهری و اکسیر نو همچنان پرمشتری است!

چهارمین جشنواره انگور اورمیه در کنار خود، میزبان اهالی فرهنگ و هنر نیز هست. از صنایع دستی گرفته تا نویسندگان و و روزنامه نگاران. در این بین، همشهری و اکسیر نو به عنوان تنها رسانه های مکتوب و مجازی استان در جنب این جشنواره، غرفه ای برای خود تدارک دیده و هر روز میزبان مسئولان و مهمانان ویژه ای هستند. تصاویری از راسته اهالی فرهنگ و هنر در این جشنواره و نیز غرفه همشهری و اکسیر نو را از لنز دوربین خانم «سحر صالح نیا» تماشا کنید.

542a4086 [1] 542a4063 [2] 542a3979 [3] 542a3973 [4] 542a3624 [5] 542a3599 [6] 542a3604 [7] 542a3612 [8] 542a3615 [9] 542a3619 [10] 542a3592 [11] 542a3588 [12] 542a3574 [13] 542a3503 [14] 542a3497 [15] 2 [16] 542a3160 [17] 542a3227 [18] 542a3281 [19] 542a3309 [20] 20160915_201134 [21]همشهری