گزارش تصویری/ فولادگران اقتصاد آذربایجان غربی

دیدار خبرنگاران با فولادگران ارومیه چرخ های اقتصاد را به چرخش در آورده اند. عکس ها از مهرداد تبریزی

by m (8) [1] by m (9) [2] by m (12) [3] by m (7) [4] by m (6) [5] by m (5) [6] by m (4) [7] by m (1) [8] by m (2) [9] by m (3) [10]